LJK yhtenäistää ja yksinkertaistaa jäsentensä jäsenyysmuotoa 2018 aikana. Aiemmin LJK:n jäsenenä on voinut olla henkilö- tai yhteisöjäsenenä. Yhteisöjäsenyys on käytännössä tarkoittanut sitä, että LJK:n jäsenkriteerit täyttävä yritys tai yhteisö voi liittyä LJK:n jäseneksi ja sen henkilöjäsenyyden kriteerit täyttävät konsultit ovat saaneet LJK konsultin statuksen. Status on tällöinkin kuitenkin liittynyt yhteisöjäsenyyteen eikä ole seurannut henkilön perässä, jos tämä siirtyy toisen yrityksen tai yhteisön palvelukseen.

Jatkossa LJK:n jäsenet ovat vain henkilöjäseniä. Tämän avulla LJK:n jäsenyys säilyy, vaikka konsultti siirtyisi toisen yrityksen palvelukseen niin kauan, kuin konsultti täyttää myös uudessa työssään LJK:n jäsenkriteerit. Jäsenmaksun voi myös jatkossa maksaa yrityksen kautta.

Muutos astuu voimaan 2018 aikana, yhteisöjäsenmaksuja ei laskuteta enää 2018 jälkeen, vaan 1.1.2019 alkaen jäsenmaksu on 360 eur + alv /jäsen.