YHDISTYS

YHDISTYS 2017-10-25T14:55:32+00:00

KONSULTOINNIN ERI OSA-ALUEET

TOIMIALATIETOA

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

LIIKKEENJOHDON KONSULTIT LJK RY:N SÄÄNNÖT

1 § NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Liikkeenjohdon Konsultit LJK ry, jota jäljempänä sanotaan yhdistykseksi. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja toimialue koko maa.

Ruotsiksi yhdistyksestä käytetään nimeä Företagskonsulter i Finland LJK rf. Kansainvälisissä yhteyksissä yhdistyksen englanninkielinen nimi on The Finnish Management Consultants Association LJK.

2 § TARKOITUS

Yhdistyksen tarkoituksena on liikkeenjohdon alalla:

edistää korkeatasoista liikkeenjohdon konsulttitoiminnan tuntemusta ja kehitystä maassamme

valvoa jäsenkunnan ammatillisia etuja ja alan arvostusta toimia yhdyssiteenä jäsentensä kesken kokemusten vaihtamiseksi ja ammattitaidon syventämiseksi vaihtaa tietoja ja kokemuksia kansainvälisellä tasolla.

3 § TOIMINTAMUODOT

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokous-, kurssi- yms. tilaisuuksia, tukee ja harjoittaa alan julkaisutoimintaa, antaa lausuntoja, tekee aloitteita ja esityksiä viranomaisille sekä toimii muilla yhdistyksen päämääriä edistävillä, edellisiin verrattavilla tavoilla.

Yhdistyksellä tulee olla hallituksen laatima ja jäsenkokouksen hyväksymä Yhdistyksen toimintaperiaatteet –ohjeistus.

Yhdistyksellä on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia ja jälkisäädöksiä sekä omistaa kiinteätä ja irtainta omaisuutta.

4 § JÄSENYYS

Henkilöjäsen

Hallitus voi hyväksyä yhdistyksen jäseniksi hyvämaineisia henkilöitä, jotka ovat toimineet päätoimisesti ja vastuunalaisissa asemissa liikkeenjohdon konsultteina tai vastaavanlaisissa tehtävissä.

Henkilöjäseneltä vaaditaan, että hän on suorittanut akateemisen loppututkinnon tai muulla tavoin hankkinut vastaavat tiedot sekä on toiminut käytännön tehtävissä erikoisalallaan vähintään kahdeksan vuoden ajan ja vähintään kolmen vuoden ajan päätoimisesti liikkeenjohdon konsulttina tai yritysjohtajana itsenäisiä ratkaisuja tehden. Lisäksi yhden yhdistyksen jäsenen ja yhden toimeksiantajan tulee kirjallisesti suositella jäseneksi hakevaa.

Kunniajäsen

Hallitus voi yksimielisellä päätöksellä kutsua yhdistyksen kunniajäseneksi henkilön, joka on merkittävästi edistänyt yhdistyksen tarkoitusperiä.
Yhteisöjäsen

Yhteisö, jonka palveluksessa on vähintään yksi jäseneksi hyväksytty yhdistyksen henkilöjäsen, voidaan ilmoituksesta liittää yhdistyksen yhteisöjäseneksi.
Kannatusjäsen

Kannatusjäseneksi pääsee luonnollinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö ilmoittamalla siitä hallitukselle ja maksamalla kyseisen vuoden kannatusjäsenmaksun. Kannatusjäsenellä ei ole äänioikeutta, mutta kannatusjäsen voi lähettää edustajansa yhdistyksen jäsentilaisuuksiin.

Yhdistyksen tunnusmerkit

Yhdistyksen henkilö- ja kunniajäsenet ovat oikeutettuja käyttämään Liikkeenjohdon Konsultti – LJK -tunnusmerkkejä.

Eroaminen yhdistyksestä

Jäsenen, joka haluaa erota yhdistyksestä, on ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle.

Yhdistyksen jäsen, joka ei ole suorittanut edellisen vuoden jäsenmaksua, voidaan huomautuksen jälkeen yhdistyksen hallituksen päätöksellä erottaa yhdistyksestä. Muusta yhdistyslain 14 §:n mukaisesti tapahtuvasta jäsenen erottamisesta päätetään yhdistyksen kokouksessa hallituksen esityksen perusteella.

TILAA UUTISKIRJE