YHDISTYS

YHDISTYS 2018-06-20T11:27:18+00:00

LJK:n tunnusmerkkien käyttöohje lomakkeissa ja käyntikorteissa löytyy tästä tiedostosta: LJK ilmeen sovellukset

CMC – TUTKINTO

Liikkeenjohdon kosultit LJK ry on kansainvälisen liikkeenjohdon konsultoinnin kattojärjestö The International Council of Management Consulting Institues (ICMCI):n jäsen. ICMCI on luonut kansainvälisesti tunnustetun Certified Management Consultant (CMC) ammattinimikkeen, jonka myöntämiseen LJK ry:lla on yksinoikeus Suomessa.

 

TAUSTA

The International Council of Management Consulting Institutes (ICMCI) perustettiin vuonna 1987 kansainväliseksi kattojärjestöksi valvomaan liikkeenjohdon konsultoinnin eettisiä sääntöjä ja toimintaperiaatteita. ICMCI on toimintansa aikana vakiinnuttanut kansainvälisesti tunnustetun CMC (Certified Management Consultat) -ammattinimikkeen.

CMC-nimikkeen käyttöoikeus myönnetään yksittäisille liikkeenjohdon konsulteille, jotka läpäisevät erityisen sertifiointiohjelman. Maailmassa on noin 8.000 CMC-konsulttia.

CMC on henkilökohtainen laatusertifikaatti yksittäisille konsulteille pienistä ja suurista konsultointiyrityksistä. Se on ulkopuolisen, riippumattoman tahon antama tunnustus konsultin ammattitaidolle. CMC-sertifikaatti on kerrallaan voimassa kolme vuotta, jonka jälkeen se on päivitettävä.

 

SISÄLTÖ JA HINTA

CMC -sertifioinnin voi Suomessa myöntää ainoastaan Liikkeenjohdon Konsultit LJK ry ja ulkomailla
LJK:n sisarjärjestöt.

LJK on linjannut CMC -konseptin sisällön vastaamaan kattojärjestö ICMCI:n vaatimuksia ja muiden sisarjärjestömaiden
CMC -sertifiointikäytäntöjä ja hintoja. Sertifioinnin hinta Suomessa on 750 eur + alv.

LJK:n CMC – sertfiointikonsepti pitää sisällään:

1) Ennakkotehtävän laadinnan
2) Sertifiointipäivän, jossa jokainen CMC -sertikaattia tavoitteleva LJK:n jäsen:
a) Esittelee oman ennakkotehtävänsä sertifioijalle ja muille sertifiointipäivään osallistujille
b) Saa valmennusta ammattikonsultoinnin vaatimuksista
c) Suorittaa päivän päätteeksi CMC -sertifiointikokeen, jonka tulos (yhdessä ernnakkotehtävän kanssa)
ratkaisee saako kokelas CMC -sertifikaatin käyttöoikeuden.

Pääsertifioija ilmoittaa kokelaille tuloksista muutaman päivän sisällä kokeen pitämisen jälkeen.

TAVOITTEET

CMC-koulutukseen osallistuminen täydentää liikkeenjohdon konsultin teoreettisia ja analyyttisiä valmiuksia sekä herkistää hänet ammattieettisten kysymysten käsittelyyn. Suorittamalla CMC-ohjelman liikkeenjohdon konsultti antaa näytteen ammattiosaamisestaan.

CMC-nimike toimii näin ollen yhtenä laadunvarmistuksena konsultoinnin markkinoilla. Se helpottaa osaltaan asiakasyritysten mahdollisuuksia löytää tarpeisiinsa sopiva liikkeenjohdon konsultti. CMC-konsultit sitoutuvat toimeksiannoissaan noudattamaan kansainvälisiä Code of Ethics ja Code of Command -periaatteita (ICMCI).

Liikkeenjohdon konsultoinnin laadun arviointi ja kehittäminen on erityisen voimakkaasti esillä suomalaisessa CMC-ohjelmassa. Ohjelman aikana konsultti saa mahdollisuuden eritellä ja arvioida sekä oman toimintansa laadun eri osa-alueita että esimerkiksi edustamansa yrityksen laatujärjestelmää.

 

POHJAKRITEERIT

Pohjakriteerit Suomen CMC-ohjelmaan hakemiselle määrittelee LJK. Pohjakriteerit ovat korkeakoulututkinto (tai vastaavat tiedot), kokopäiväinen työ liikkeenjohdon konsulttina, työskentelyn riippumattomuus sekä vähintään viiden vuoden kokemus vastuullisena konsulttina toimimisesta.

HISTORIA

Liikkeenjohdon konsultit LJK ry (lyhyesti LJK) on vuonna 1960 perustettu liikkeenjohdon konsulttien ja konsulttiyritysten toimialajärjestö. LJK ry edustaa ammattikonsulttien toimialaa kotimaisissa yhteyksissä valtionhallinnon, muiden yhteiskunnallisten yhteisöjen ja yliopistojen suuntaan sekä toimii ulkomaisissa yhteyksissä maailmanlaajuisten ja europpalaisten kattojärjestöjen ainoana Suomen edustajana.

Suomalaiseen tyyliin järjestötoiminta alkoi liikkeenjohdon konsulttien keskuudessa jo aikaisessa vaiheessa 1960-luvulla. Rastorin toimitusjohtaja Leo Suurla sai tietoonsa, että Eurooppaan oltiin perustamassa kansallisten liikkeenjohdon konsultoinnin järjestöjen kattojärjestöä. Tämä vuonna 1960 perustettu järjestö sai nimekseen FEACO. Samana vuonna aloitti Suomessa toimintansa Liikkeenjohdon Konsultit LJK ry, joka hyväksyttiin heti FEACO:n jäseneksi. LJK on ollut perustamisestaan mukana Tehokkaan Tuotannon Tutkimussäätiössä, joka on on Elinkeinoelämän keskusliitton hallinnoima säätiö. LJK:n 50-vuotishistoriikki Voimaa, nöyryyttä, viisautta ilmestyi vuonna 2011 Pekka Kurvisen toimittamana. Suomen Standardisoimisliitto SFS ry julkaisi vuonna 2012 suomeksi johdon konsultoinnin Euroopan laajuinen standardin, joka toi konsultointiin yhteiset pelisäännöt.

Kansainvälinen sertifiointi

LJK organisoi Suomessa liikkeenjohdon konsulttien kansainvälistä sertifiointia (Certified Management Consultant, CMC). 

LJK ry on kansainvälisen liikkeenjohdon konsultoinnin kattojärjestö The International Council of Management Consulting Institues (ICMCI):n jäsen. ICMCI on luonut kansainvälisesti tunnustetun Certified Management Consultant (CMC) ammattinimikkeen, jonka myöntämiseen LJK ry:lla on yksinoikeus Suomessa.

Järjestöjäsenyydet

LJK ry on jäsenenä oheisissa konsultointialan kansainvälisissä kattojärjestöissä:

FEACO (The European Federation of Management Consultancies Associations)

ICMCI (The International Council of Management Consulting Institutes)

World Trade Center (WTC Helsinki)

Kansainvälinen kauppakamari (ICC)

TOIMIALATIETOA

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

LIIKKEENJOHDON KONSULTIT LJK RY:N SÄÄNNÖT

1 § NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Liikkeenjohdon Konsultit LJK ry, jota jäljempänä sanotaan yhdistykseksi. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja toimialue koko maa.

Ruotsiksi yhdistyksestä käytetään nimeä Företagskonsulter i Finland LJK rf. Kansainvälisissä yhteyksissä yhdistyksen englanninkielinen nimi on The Finnish Management Consultants Association LJK.

2 § TARKOITUS

Yhdistyksen tarkoituksena on liikkeenjohdon alalla:

edistää korkeatasoista liikkeenjohdon konsulttitoiminnan tuntemusta ja kehitystä maassamme

valvoa jäsenkunnan ammatillisia etuja ja alan arvostusta toimia yhdyssiteenä jäsentensä kesken kokemusten vaihtamiseksi ja ammattitaidon syventämiseksi vaihtaa tietoja ja kokemuksia kansainvälisellä tasolla.

3 § TOIMINTAMUODOT

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokous-, kurssi- yms. tilaisuuksia, tukee ja harjoittaa alan julkaisutoimintaa, antaa lausuntoja, tekee aloitteita ja esityksiä viranomaisille sekä toimii muilla yhdistyksen päämääriä edistävillä, edellisiin verrattavilla tavoilla.

Yhdistyksellä tulee olla hallituksen laatima ja jäsenkokouksen hyväksymä Yhdistyksen toimintaperiaatteet –ohjeistus.

Yhdistyksellä on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia ja jälkisäädöksiä sekä omistaa kiinteätä ja irtainta omaisuutta.

4 § JÄSENYYS

Henkilöjäsen

Hallitus voi hyväksyä yhdistyksen jäseniksi hyvämaineisia henkilöitä, jotka ovat toimineet päätoimisesti ja vastuunalaisissa asemissa liikkeenjohdon konsultteina tai vastaavanlaisissa tehtävissä.

Henkilöjäseneltä vaaditaan, että hän on suorittanut akateemisen loppututkinnon tai muulla tavoin hankkinut vastaavat tiedot sekä on toiminut käytännön tehtävissä erikoisalallaan vähintään kahdeksan vuoden ajan ja vähintään kolmen vuoden ajan päätoimisesti liikkeenjohdon konsulttina tai yritysjohtajana itsenäisiä ratkaisuja tehden. Lisäksi yhden yhdistyksen jäsenen ja yhden toimeksiantajan tulee kirjallisesti suositella jäseneksi hakevaa.

Kunniajäsen

Hallitus voi yksimielisellä päätöksellä kutsua yhdistyksen kunniajäseneksi henkilön, joka on merkittävästi edistänyt yhdistyksen tarkoitusperiä.

Kannatusjäsen

Kannatusjäseneksi pääsee luonnollinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö ilmoittamalla siitä hallitukselle ja maksamalla kyseisen vuoden kannatusjäsenmaksun. Kannatusjäsenellä ei ole äänioikeutta, mutta kannatusjäsen voi lähettää edustajansa yhdistyksen jäsentilaisuuksiin.

Yhdistyksen tunnusmerkit

Yhdistyksen henkilö- ja kunniajäsenet ovat oikeutettuja käyttämään Liikkeenjohdon Konsultti – LJK -tunnusmerkkejä.

Eroaminen yhdistyksestä

Jäsenen, joka haluaa erota yhdistyksestä, on ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle.

Yhdistyksen jäsen, joka ei ole suorittanut edellisen vuoden jäsenmaksua, voidaan huomautuksen jälkeen yhdistyksen hallituksen päätöksellä erottaa yhdistyksestä. Muusta yhdistyslain 14 §:n mukaisesti tapahtuvasta jäsenen erottamisesta päätetään yhdistyksen kokouksessa hallituksen esityksen perusteella.

TILAA UUTISKIRJE