Tulossa huippukiinnostavia jäsentilaisuuksia


Hyvät LJK:n jäsenet!

Yhdistyksen uusi hallitus on pitänyt ensimmäisen kokouksensa, jossa hahmoteltiin jäsenille tarjottavaa ohjelmaa ja lisäarvoa. Ennen kesää järjestämme huippukiinnostavia tilaisuuksia!

Tilaisuudet järjestetään Teams-kokouksina ja niihin vaaditaan ennakkoilmoittautuminen. Ilmoittaudu ensimmäiseen tilaisuuteen jo nyt, saat erillisen kutsun seuraaviin lähiaikoina.

25.4. klo 17.00–18.30, kuulemme prikaatinkenraalin ja LJK:n hallituksen jäsenen Mika Kalliomaan alustuksen erittäin ajankohtaisesta aiheesta: Johtaminen kriisitilanteissa.

Aihe herättää varmasti paljon keskustelua ja kysymyksiä. Ilmoittaudu mukaan tästä »

Mika KalliomaaMika on toiminut johtajana yli 30 vuotta Puolustusvoimien eri johtamistasoilla. Nykyistä Maanpuolustuskorkeakoulun rehtoritehtävää ennen hän palveli Suomen suurimman joukko-osaston Porin prikaatin komentajana, jota hän pitää virkauransa antoisimpana ja haastavimpana tehtävänä. Prikaati oli puhdas linja-esikunta -organisaatio, mutta Mikalla on kokemusta myös virtuaaliorganisaation johtamisesta Puolustusvoimien viestintäjohtajana ja verkoston johtamisesta Valtakunnallisten maanpuolustuskurssien johtajana.

Liike-elämän johtamisesta hänellä on kokemusta usean vuoden ajalta Are Oy hallituksesta sekä yli kymmenen vuoden kokemus Deeplead Oy valmentajana lukuisissa eri yrityksissä. Webinaarissa Kalliomaa alustaa ajattelustaan erilaisista johtamisympäristöistä ja -kulttuureista sekä kriisijohtamisesta niihin liittyen.

Heidi Gutekunst24.5. klo 17.00–18.30 on vuorossa toinen mielenkiintoinen teema, kun hallituksemme jäsen Heidi Gutekunst alustaa aiheesta: Johtaminen ja muutoksen läpivienti.

Heidi on Amara Collaborationin toimitusjohtaja ja toimii valmentajana, konsulttina ja ylimmän johdon coachina. Heidi on johtanut merkittävää transformaatiota digitoimiston toimitusjohtajana ja auttanut maailmanlaajuisesti yrityksiä systeemisissä muutosprosesseissa.

Webinaarissa Heidi jakaa teoreettista taustaa, caseja ja oppeja vuosien varrelta sekä kutsuu osallistujat mukaan keskusteluun. Webinaarissa Heidi jakaa teoreettista taustaa, caseja ja oppeja vuosien varrelta sekä kutsuu osallistujat mukaan keskusteluun.

Hallituksen varapuheenjohtajaksi Mika Kalliomaa

Hallitus valitsi keskuudestaan varapuheenjohtajaksi Mika Kalliomaan. Ari Aalto vastaa kansainvälisestä yhteydenpidosta sisarjärjestöihin ja Veli-Matti Heiskanen koordinoi LJK:n tapahtumatuotantoa. Heidi Gutekunst ja Jouko Marttila keskittyvät viestintään ja LJK:n sisällöntuotannon laajentamiseen. CMC-
tutkintoon liittyvistä asioista vastaa hallituksessa Jari Hietala.

Muita tulossa olevia asioita

Hallitus käsitteli vireillä olevaa yhdistyksen sääntömuutosta, joka esitellään jäsenkokoukselle syksyllä.

Hallituksen tavoitteena on myös hyväksyä seuraavassa kokouksessa konsultoinnin yleiset sopimusehdot, jotka auttavat jäsenistöä toimimaan luotettavasti ja laadukkaasti asiakkaidensa kanssa.

Hallitus uskoo, että se pystyy parhaiten edistämään LJK:n jäsenten etuja vahvistamalla yhdistykseen kuulumisen ja CMC-tutkinnon antamaa laatuleimaa, tuottamalla jäsenistölle hyödyllistä tietoa, tapahtumia ja verkostoitumismahdollisuuksia sekä kehittämällä yhdistyksen roolia alan edunvalvojana ja yhteiskunnallisena vaikuttajana. Näin voimme kasvattaa jäsenmääräämme ja monipuolistaa sekä ikä- että sukupuolijakaumaa.

Toivomme, että jäsenistö on näissä tavoitteissa tukenamme ja saamme teiltä ideoita keinoista, joilla näihin tavoitteisiin pääsemme.

Terveisin LJK:n hallitus

Jouko Marttila (puheenjohtaja)
jouko.marttila@kaikuhelsinki.fi

Ari Aalto
ari.aalto@mantec.eu

Heidi Gutekunst
heidi@amara.fi

Veli-Matti Heiskanen
velimatti.heiskanen@gmail.com

Jari Hietala
jari.hietala@asianinsiders.com

Mika Kalliomaa
kalliomaamika@gmail.com