TIETOSUOJA- JA REKISTERISELOSTE 
11.05.2021

Evästekäytännöt ja analytiikka

Evästeiden (cookies) käyttö
Eväste (cookie) on pieni tekstitiedosto, jonka internetselain tallentaa käyttäjän laitteelle. Käytämme evästeitä ja analytiikkaa sivustomme ja sen käyttökokemuksen kehittämiseen. Jos haluat kieltää evästeiden käytön, voit tehdä sen muuttamalla selaimesi asetuksia.

Google Analytics
Hyödynnämme Google Analyticsia tiedon keräämiseen ja analysointiin verkkosivujemme käytöstä. Tietoja käytetään sivustomme ja sen käyttökokemuksen kehittämiseen. Lue lisätietoja Googlen sivustolta evästeistä ja käytännöistä tiedon suojaamiseen.

Rekisterinpitäjä

LJK ry
c/o Kaiku Group/Marttila
Lönnrotinkatu 11
00120 Helsinki

Rekisteriä koskevat kysymykset, poistot tai muutospyynnöt tulee lähettää osoitteeseen ljk@ljk.fi.

Rekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyn peruste

LJK Jäsen- ja yhteystietorekisteri: Tietoja käytetään jäsenyysasioiden hoitoon, jäsenten ja hallituksen jäsenten hallinnoimiseen, laskutukseen ja viestinnällisiin tarkoituksiin. Käsittely perustuu jäsen- ja liikekumppanuussuhteen hoitoon (oikeutettu etu) ja lakisääteiseen velvoitteeseen pitää jäsenrekisteriä.

LJK Tapahtumarekisteri: Tietoja käytetään tapahtumien osallistujille tiedottamiseen. Käsittely perustuu tapahtumaan liittyvään osallistumissuhteen hoitoon (oikeutettu etu).

LJK Markkinointirekisteri: Tietoja käytetään markkinointiviestinnän hoitamiseen jäsenille ja potentiaalisten jäsenten hankintaan. Yritysten edustajille voidaan lähettää työsähköpostiin hänen työhönsä ja vastuualueeseensa liittyvää sähköistä suoramarkkinointia (oikeutettu etu).

Rekisterin tietosisältö

LJK Jäsen- ja yhteystietorekisteri: Nimi, yritys, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, jäsenmaksusuoritukset ja liittymisvuosi, laskutustiedot, CMC-sertifikaatti, tieto jäsenyyden luonteesta ja luottamustoimista (esim. puheenjohtaja, kunniapuheenjohtaja tai kunniajäsen, hallituksen tai muun toimikunnan jäsen). Liikekumppaneilta kerätään tavanomaiset yhteydenpito- ja laskutustiedot.

LJK Tapahtumarekisteri: Nimi, titteli, yritys, sähköpostiosoite, puhelinnumero.

LJK Markkinointirekisteri: Nimi, titteli, yritys, sähköpostiosoite, puhelinnumero.

Tietojen säilytysaika

Jäsentietoja säilytetään niin kauan kuin jäsenyys on voimassa. Jäsenyyden päättymisen jälkeen tietoja säilytetään niin kauan, kuin lain ja kirjanpidon kannalta niitä on säilytettävä.

Tapahtumarekisterin tietoja säilytetään tilaisuuteen saakka ja ne poistetaan 12 kuukauden kuluessa. Tapahtumien suoramarkkinointia varten mahdollisesti hankitut ulkopuoliset osoitetiedot poistetaan kampanja-ajan päätyttyä.

Henkilötietojen säilyttämisen tarvetta arvioidaan viiden vuoden välein. Lisäksi rekisterinpitäjä toteuttaa kaikki kohtuulliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että epätarkat, virheelliset tai vanhentuneet henkilötiedot poistetaan tai oikaistaan viipymättä.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoja henkilöltä itseltään.

Tietojen vastaanottajat

Yhteistyökumppanit käsittelevät tietoja IT-, markkinointi- ja laskutustehtävissä. Kaikkien yhteistyökumppaneiden kanssa on tehty asianmukaiset tietojen käsittelyä koskevat sopimukset.

Säännönmukaiset tietojenluovutukset

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuta kolmansille osapuolille.

Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Sähköisen viestinnän lähettämiseen käytämme MailChimp-uutiskirjepalvelua, jolloin sähköpostiosoite ja henkilön nimi tallennetaan EU:n ulkopuolella oleville palvelimille.

Jäsenten tietoja käsitellään sähköisessä Dropbox-palvelussa. Palvelu sijaitsee tai säilyttää tietoja Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

Tietojen käsittelyssä noudatetaan EU-US Privacy Shield -järjestelyä.

Rekisterin suojaus

Rekisterin käyttöoikeudet ovat vain rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla ja sen lukuun toimivilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

Automaattinen päätöksenteko

Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.

Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus tehdä valitus havaitsemistaan epäkohdista valvontaviranomaiselle.