Konsulter i Företagsledning LJK rf är en branschförening som företräder Finska management konsulter och managementkonsult företag. Föreningen är grundad 1961. För sina medlemmar skall föreningen fungera som ett nätverksforum och erbjuda en möjlighet för fortsatt utbildning och utbyte av erfarenheter i branschen. Föreningen upprätthåller branschens goda relationer hos alla intressenter.

Managementkonsulter är viktiga kunskaps- och kompetensbärare i näringslivet. Management konsulter har en stor betydelse för att näringslivet utvecklas väl.

Konsulter i Företagsledning LJK rf är medlemmar i:

  • FEACO (The European Federation of Management Consultancies Associations), www.feaco.org
  • ICMCI, (The International Council of Management Consulting Institutes), www.icmci.org
  • ICC, (Internationella Handelskammaren), www.iccfin.fi

Medlemskap i Konsulter i Företagsledning LJK rf

Medlemskap i föreningen medför i en allt högre grad en uppfattning av kvalitet i arbete. Ett av föreningens huvudmål är att bibehålla den höga standard i branschen genom att ställa strikta krav på inträde som medlem samt uppföljande av de ”Etiska regler” som föreningen har.

Vill du veta mera ber vi dig skicka email till ljk@ljk.fi.