Strateginen kapitalismi oli aiheena Liike-elämän ja johdon konsulttien LJK ry:n webinaarissa. Keskustelijoina alansa huippuosaajat Linda Jakobson, Teppo Turkki ja Timo Vuori. Kiinan rooli geopolitiikassa ja -taloudessa nousi keskiöön. Jännitys Kiinan ja Taiwanin välillä on kasvanut samaan aikaan, kun Kiina on lähestynyt Venäjää. Yhdysvallat puolestaan korostaa demokratioiden merkitystä vastavoimana itsevaltaisille valtioille.

Miten yritysten pitäisi valita puolensa entistä mutkikkaammassa kansainvälisessä taloudessa, jossa politiikan rooli on kasvanut? Keskustelijat olivat yhtä mieltä siitä, että keskinäisriippuvuudesta on vaikea irtautua. 

Kiina tarvitsee länttä yhtä paljon kuin länsi Kiinaa. Linda Jakobson ei usko Kiinan hyökkäävän sotilaallisesta Taiwaniin, mutta odottaa painostustoimien kiristyvän. Teppo Turkki odottaa toimitusketjujen siirtyvän jossain määrin Kiinasta muualle Kaakkois-Aasiaan ja Intiaan. Erityisesti Intian aseman hän odottaa vahvistuvan. Timo Vuori kehottaa yrityksiä kiinnittämään huomiota riskienhallintaan ja hajauttamaan toimintojaan eri maihin niin paljon kuin se on mahdollista ja järkevää.

Kiinan kanssa kauppaa voi hyvin jatkaa, kun pitäytyy ei strategisilla aloilla ja tuotteissa. Etenkin Yhdysvallat suhtautuu erittäin kriittisesti esimerkiksi puolustusteknologiaan liittyvien tuotteiden vientiin Kiinaan ja on vahvistamassa omavaraisuuttaan kaikilla aloilla. Kansallinen itsekkyys on kasvamassa, eikä Suomella ole varaa olla sinisilmäinen. 

Keskustelijat penäsivät Suomelta uudenlaista kansallista strategiaa geotaloudellisen kilpailun kiristyessä ja blokkipolitiikan vahvistuessa. EU on jäämässä Kiinan ja Yhdysvaltain väliin protektionistisen politiikan väliinputoajaksi. 

Kiiitos erinomaisille asiantuntijoille.

Katso tallenne!

Jaa kirjoitus haluamallasi tavalla!