Richard P. Rumelt: The Crux – How Leaders Become Strategists. PublicAffairs. 2022. 398 sivua.

Johtajan pahin pelko strategiatyöstä on, että hän jää jumiin ja lopputuloksena syntyy vain ”Analysis paralysis”. Vaiva on hyvin yleinen ja siihen auttaa Richard Rumeltin kirja. Edellisestä ”Good Strategy, Bad Strategy”-kirjasta on kulunut jo 11 vuotta. Se olikin poikkeuksellisen hyvä strategiakirjaksi, vaikka ei vedä vertoja Porterin klassikkojen klassikolle.

”The Crux”-kirjaa on kannattanut odottaa. Se markkinoi ideaa strategiatyöstä, jossa panostetaan toimintaan ennen analyysiä. Kirjan tavoite on muuttaa strategia ratkaisukeskeiseksi, mikä kohdistaa käytettävän ajan ongelmien juurisyiden löytämiseen. Kirjassa on myös aika tymäkkä analyysi Nokian matkapuhelinliiketoiminnan kohtalosta, joka tekee kirjasta meille suomalaisille hyvin mielenkiintoista luettavaa.

”The Crux” on harmillisen pitkä – melkein 400 sivua ja omaan makuuni sivumäärän olisi voinut puolittaa. ”Good Strategy, Bad Strategy”-kirjaan verrattuna ”The Crux”-kirja on yhtä havainnollistava ja sen opit on nopeasti vietävissä käytäntöön. 

Lyhyestä virsi kaunis 

Rumeltin keskeinen idea on tehdä ”twiitinmittainen” strategia eli kirjoittaa kahdessa minuutissa lause, joka sisältää ehdotuksen toimenpiteeksi tai toiminnaksi. Ja vielä tarkemmin lauseen pitää olla sellainen, joka on tiivistettävissä ideaksi yrityksestä. Esimerkkinä hän mainitsee Porschen ”There Is No Substitute”-tunnuslauseen.

Kirjan pääviesti on, että lopeta tuottaminen ja aloita ratkominen. Strategiatyössä huomioidaan liikaa ulkoisia tekijöitä ja strategiatyötä tekeviin kohdistuu liiaksi sosiaalisia paineita eri tavoin – pääomamarkkinoiden tarve saada lukuja, annoskateus kilpailijoiden strategioihin, perinne tuottaa ylipitkiä Powerpoint-esityksiä tai trendeihin uppoamista. Kun strategiatyö aloitetaan ongelmien ratkomisesta, niin silloin syntyy strategia, joka rakentuu organisaation tarpeista eikä ulkopuolisista paineista.

Kirja jakautuu kolmeen osaan. Ensimmäisessä osassa esitellään ratkaisukeskeisen strategian työn idea ja siihen liittyvää kielekettä (crux) kirjan nimen mukaan. Ai, niin mikä on crux? Se on kallionkieleke, jonka kalliokiipeilijän pitää pystyä ohittamaan päästäkseen huipulle. Rumeltin mielestä strategiatyön ydin on löytää yhtiön kielekkeet (ongelmat) ja keksiä keinot miten ohittaa ne. Toiseksi osassa kerrotaan kuinka ongelmia voi diagnosoida ja siinä hän paneutuu erityisesti kilpailuun. Kolmannessa osassa mietitään miten kielekkeet voidaan ohittaa ja vahvistaa kilpailuetuja, joita yhtiöllä on.

Työkalut käyttöön, kun ongelmat tunnetaan

Rumelt suosittelee analyysityökalujen käyttämistä vasta kun ongelmat on tunnistettu ja sittenkin etsimään vain havaittuun ongelmaan sopivan työkalun. Esimerkiksi:

  • Capital budgeting kun pitää päättää investoinneista.
  • BCG matrix kun pitää arvioida tuottavatko eri liiketoiminnat yritykselle kasvua vai kassavirtaa.
  • Disruption theory kun pitää päättää miten reagoidaan kilpailuun ja onko joku emergentti liiketoiminta kaappaamassa markkinaosuutta,

Rumelt suosittelee myös muita strategiatyökaluja kuten – Value-chain analysis, Willingness-to-pay modeling, Multinomial logit models of competition, McKinsey’s 7S framework, The Blue Ocean Strategy Canvas, Scenario development, Benchmarking, Product life cycle, Root-cause analysis jne. Näitä työkaluja hyödyntäessä pitää huomioida, että ne rakentuvat eri oletuksiin ja pieneen määrään muuttujia. Alkaako kuulostamaan ”Analysis paralysis” -koktaililta?

Mitä meidän pitäisi tehdä kirjan perusteella?

Ensimmäiseksi myydä asiakkaalle pikastrategiaprojekti. Toiseksi muistaa, että strategiatyön päätavoite ei ole synnyttää toimintaa, vaan se on ainoa tavoite. Seuraavaksi varmistaa, että strategiatyötä ei aloiteta luetteloimalla tavoitteet, vaan keskittymällä haasteisiin, ongelmiin tai potentiaalisiin uhkiin. 

Miten käytännössä pitää toimia Rumeltin mukaan ratkaisukeskeisessä strategiassa?

  • Pitää esittää monta kertaa “What is going on here”-tyyppisiä kysymyksiä ja diagnosoida niitä tilanteeseen sekä yritykseen soveltuvasti.
  • Löytää kielekkeet, jotka yhtiön pitää ohittaa.
  • Luoda järjelliset keinot ohittaa kieleke.

 “Without action the world would still be an idea.” Georges F. Doriot (INSEAD).

P.S. Mikä Rumeltin mukaan aiheutti Nokian matkapuhelinliiketoiminnan tuhon? Hänen mukaan Nokian matkapuhelinliiketoiminta myöhästyi ohjelmistoliiketoiminnan integroimisessa osaksi rautaosaamista. Toiseksi yhtiön johdossa ei ollut ymmärrystä ohjelmistoliiketoiminnasta. Sitten matriisiorganisaatio söi tehokkuuden ja lopuksi organisaatio pelkäsi tuottaa muuta kuin positiivisia arvioita, koska johto painosti aggressiivisesti tuottamaan positiivisia arvioita liiketoiminnan tilasta.

Mikko Mattinen

Mikko Mattinen

Kirjoittanut: Mikko Mattinen

Mikko Mattinen on kirja-aktivisti ja digitaalisen liiketoiminnan johtaja. 

Jaa kirjoitus haluamallasi tavalla!