Kansainvälisen kattojärjestömme Cmc-global.org-verkkopalvelussa on mainiosti listattuna teemat, joita yritysjohdon ei sovi unohtaa ja jotka kannattaa käydä läpi säännöllisesti.

Näitä asioita organisaatiojohdon pitäisi tarkastella:

Ihmiset: onko väkesi keskittynyt, motivoitunut ja tehokas? Mikä on henkilöstön pysyvyys? Jos joudut jatkuvasti rekrytoimaan ja kouluttamaan uusia työntekijöitä, yrityksesi tuottavuus kärsii. Millä tasolla on yrityksesi sisäinen yhteistyö, tiedon jakaminen ja henkilöstön osallistuminen päätöksentekoon? Onko henkilöstöllä oikeaa osaamista juuri tämän hetken haasteisiin? Ymmärtävätkö työntekijät mitä liiketoiminnan kehittäminen oikeasti tarkoittaa?
Ja ymmärtävätkö ihmiset oikeasti, miltä todella tuottava kahdeksan tunnin työpäivä näyttää, kuulostaa ja tuntuu?!

Organisaatiomalli: onko yrityksesi työntekijät sijoitettu parhaalla mahdollisella tavalla asiakaspalvelun, ohjelmallisen vaikutuksen tai tuotetyytyväisyyden kannalta. ”Muodon” pitäisi todellakin seurata ”funktiota”. Kun organisaatio järjestelee resurssejaan tai huoltokehitystään ja/tai muuttaa suhdettaan asiakkaisiin tai jakelukumppaneihin, myös organisaatiorakenteen ja toimenkuvien on joustettava. Ei ole mitenkään tavatonta päivittää organisaatiomallia vuosittain!

Palkat ja palkkiot: tukeeko palkitsemisjärjestelmäsi toiminnan uusia vaatimuksia? Ovatko suorituskyvyn arviointimekanismit kohdallaan ja synkronoituna uusiutuvien toimenkuvien malleihin ja vaatimuksiin? Vahvistavatko palkitsemisjärjestelmät samoja odotuksia ja vaatimuksia kaikilla työntekijöillä?

Teknologia ja käyttöliittymät: kenties kaikkein aliarvostetuin työn tekemisen osa-alue ja usein suurin este kehittymiselle on teknologian ja inhimillisten kykyjen ja luovien ratkaisujen kohtaaminen. Ensinnäkin teknologian täytyy toimia suunnitellulla tavalla! Toiseksi ohjelmistojen ja käyttöliittymien täytyy tukea organisaatiomalleja ja haluttuja inhimillisiä toimintoja. Kolmanneksi teknologian täytyy kasvattaa suorituskykyä tavalla, joka todella tuottaa lisää arvoa asiakkaalle. Usein teknologia tuo paljon lisätyötä henkilökunnalle ja tuottaa silti vain vähän lisäarvoa asiakkaalle.

Resurssien allokointi: johtajalla on tärkeä tehtävä tuottavuuden kehittymisessä. Työntekijät eivät aina voi tehdä ”enemmän vähemmällä” tai tehostaa työnsä tuottavuutta vain siksi, että johtajisto vaatii sitä henkilöstökokouksissa. Johtajan täytyy olla samalla tasolla työntekijöiden kanssa, jotta hän voi nähdä ja ymmärtää millaisista toimenpiteistä tuottavuuden kehittäminen oikeasti koostuu. Johtajan tehtävä on saada työntekijät ymmärtämään miksi tietyt toimenpiteet ovat välttämättömiä.

Muista myös nämä:

• Työn tehostamisen prosessit ja ohjelmat on syytä ottaa johtajan työkalupakkiin. QI, LEAN, Six Sigma ja BPR ovat tutustumisen ja perehtymisen arvoisia.
• Jos tavoitellaan innovaatioita, on annettava tilaa luovuudelle. Kaikki luovat ideat eivät kuitenkaan kehity käyttökelpoisiksi innovaatioiksi. Kriittinen tarkastelu on paikallaan.
• Lisäreseptejä menestykseen: 1. Aloita selkeällä visiolla 2. Aseta selvät ja realistiset tavoitteet ja edellytä henkilöstöltä niiden toteuttamista 3. Tue henkilöstösi motivaatiota ja sitoutumista tuottavuuden kasvattamiseen.

Kolikon kaksi puolta. Lisää ideoita työn tuottavuuden kehittämiseen:

www.cmc-global.org/content/leading-productivity-innovation