Konsultointi on suurelta osin vuorovaikutusta, muistuttaa Mika Kamensky

Mika Kamensky:
STRATEGIA ON VALINTOJEN TEKEMISTÄ

Mika Kamenskyllä on takanaan poikkeuksellinen pitkä, 50 vuoden konsulttiura. Hän on keskittynyt konsultoinnissa auttamaan yrityksiä strategian rakentamisessa. Strategiagurulta on siksi pakko kysyä pitääkö hänen mielestään paikkansa se, että valtaosa strategioista ei toteudu. ”Ei pidä. Kyllä strategiat on kokemukseni mukaan viety valtaosin arkeen, jos ne on asianmukaisesti suunniteltu. Hyvän strategian rakentamisessahan on kolme vaihetta: menestysstrategian luominen, sen toteuttaminen ja strategian uudistaminen. En pidä strategian toteuttamista sen suurempana haasteena kuin noita muitakaan vaiheita”, Kamensky sanoo.

Kamenskyllä on perspektiiviä katsoa kuinka strateginen ajattelu ja johtaminen on edistynyt Suomessa 1970-luvulta alkaen. Hän on urallaan konsultoinut satoja yrityksiä. ”Olin kyllä konsulttiurani alussa hyvin hämmästynyt kuinka heikkoa yritysjohdon strateginen ajattelu oli silloin 70-luvulla. Paljon on siitä edetty. Isoja haasteita on varmasti vielä pk-sektorilla, jossa monet omistajayrittäjät ajattelevat, että strategiat kuuluvat vain isojen yritysten asialistoille. Näinhän se ei ole.”, hän sanoo.

Mika Kamensky on tullut tutuksi monille yritysjohtajille ja konsulteille myös johtamista ja strategian rakentamista käsittelevien kirjojensa kautta ”Strateginen johtaminen” ja ”Menestyksen timantti: Strategia, johtaminen, osaaminen, vuorovaikutus”.

Nyt Mika Kamensky on päättänyt lopettaa varsinaisen konsulttityön. ”Toki jatkan pienimuotoista henkilökohtaista neuvontaa, mutta businekset saavat nyt jäädä tuohon 50 vuoteen”.

Hänellä on myös kymmenien vuosien kokemus LJK:sta. ”Mielestäni liikkeenjohdon konsultointi ja alan ihmiset eivät ole koskaan saavuttaneet aivan sitä asemaa, mikä merkitys toimialallamme on yritystemme ja koko yhteiskuntamme hyvinvoinnin edistäjänä. LJK:lla on siten paljon haasteita ja töitä edessään”, hän sanoo.

Henkilöstö tulee Kamenskyn mukaan ottaa mukaan strategian rakentamiseen monestakin syystä, ei yksin sitouttamisen vuoksi vaan myös siksi, että yritysjohto ei koskaan voi osata ja tietää kaikkea. ”Ylin johto saa aina omasta organisaatiostaan suodatettua tietoa. Henkilöstöllä on paljon sellaista osaamista, joka kannattaa ottaa koko yhtiön käyttöön. Silti on muistettava, että johdon on lopulta päätettävä strategiasta”.

Kamensky on hieman huolissaan siitä, että digitalisaatio saa liiaksi isännän roolia. ”Samoin kävi 1970 – 80-luvuilla kun insinöörivaltainen johtoporras katsoi kaikkea koneiden ja laitteiden kautta. Teknologia on nähtävä kuitenkin aina enemmän apuvälineenä kuin itsetarkoituksena”, hän sanoo.

Mika Kamensky on nähnyt monet taantumat ja lamat. Koronakriisissä – kuten kaikissa kriiseissä – tulisi yritysjohdon kyetä hänen mukaansa katsomaan niin lähelle kuin kauaskin. ”Nyt tuntuu siltä, että yritysjohdolla ei ole nyt riittävästi rohkeutta pysähtyä katsomaan pidemmälle”.

Konsulttikonkari antaa myös vinkin nuoremmille ja mikseipä myös kokeneillekin konsulteille kuinka pärjätä kiristyvässä kilpailussa. ”Konsultin ammatti on mielestäni hieno. Jos konsulttina aikoo menestyä kannattaa hankkia syvällinen osaaminen joltakin konsultoinnin alueelta, pitää yllä hyvää itsekuria ja muistaa että konsultointi on suurelta osin vuorovaikutusta”.

Mika Kamensky mielestä strategiassa on lopulta lopulta kyse seuraavista asioista:
– Ympäristön hallinnasta
– Kyvystä sopeutua ja vaikuttaa
– Valintojen tekemisestä

Lisää Mika Kamenskyn ajatuksista: www.kamensky.fi

Haastattelu: LJK:n puheenjohtaja Ara Hopia. Tuleeko mieleesi joku toinen, jota LJK:n kannattaisi ehdottomasti haastatella? Lähteä ehdotuksesi ara.hopia@kulmia.fi