Kansainvälisen kattojärjestömme Cmc-global.org-verkkopalvelussa keskustellaan muun muassa hallinnon trendeistä eri puolilla maailmaa. Kanadalainen Lyn McDonell, australialainen Tim Millar sekä sivuston tuottaja Doug Macnamara kertovat näistä omat näkemyksensä.

McDonellin mukaan valtava, kaikkia sektoreita koskeva haaste on toimialamurros, disruptio. Sen liikkeelle panevana tekijänä on talouksien muuttuminen ja kutistuminen, erityisesti digitaalinen murros. Vaikuttavia tekijöitä ovat myös sukupolvivaihdokset sekä yritysten hallituksissa että johtajistossa. Myös asiakasyrityksissä nuorempi sukupolvi on nousemassa johtoon. Nämä seikat luovat hallituksille monia haasteita eri sektoreilla.

McDonell, Millar ja Macnamara keskustelevat myös valtiollisten hallintoelinten kohtaamista haasteista.

Valtiolliset laitokset ja muut julkisella rahoituksella toimivat yksiköt, jotka tuottavat lakisääteisiä kansalaispalveluja kuten terveydenhuoltoa, sosiaalipalveluja ja koulutusta, koettavat vastata muuttuviin tarpeisiin alati supistuvien määrärahojen turvin. Tällaisen uuden hallinnon vaatimuksiin kuuluu muun muassa läpinäkyvyys eli se, miten sijoitettujen resurssien vaikutukset näytetään kansalaisille.

Lue lisää aiheesta:

https://www.cmc-global.org/content/governance-trends-issues-around-world