LJK:n tuoreessa jäsenkyselyssä selvisi, että Suomessa on tarvetta nostaa konsultoinnin käyttöastetta. Kyselyssä selvisi myös, että jäsenet ovat tyytyväisiä järjestönsä toimintaan.

Liikkeenjohdon konsulttien hallitus toteutti syksyllä 2017 jäsenkyselyn. Sen tarkoitus oli saada jäseniltä palautetta LJK:n toiminnasta sekä kerätä jäsenten toiveita tulevalle toiminnalle.
Yhdistyksen kaikista jäsenistä 27 prosenttia vastasi kyselyyn.
Kyselyyn vastanneet ovat melko tuoreita jäseniä, sillä 40 prosenttia on ollut yhdistyksen jäsenenä korkeintaan kaksi vuotta. 25 prosenttia on ollut jäsenenä 2–5 vuotta, ja yli viisi vuotta mukana olleita oli vastaajista 35 prosenttia.
Konsultoinnin pääosa-alueita kysyttäessä ylivoimaisesti suurin oli strategiakonsultointi, jonka ilmoitti pääosa-alueekseen 56 prosenttia kyselyyn vastanneista.
Tehostamisen ja prosessikehityksen ilmoitti pääosa-alueekseen yhdeksän prosenttia, ja sama prosenttimäärä oli myös HR:llä.
Sekä kansainvälistyminen, talous, IT ja myynnin kehitys olivat yhtä suuria (6 % jokainen).

Sopivasti tapahtumia

Jäseniltä kysyttiin myös yhdistyksen tapahtumien määrästä. Jäsenet ovat niiden määrään tyytyväisiä, sillä peräti 92,5 prosenttia vastasi, että tapahtumia on sopivasti. 7,5 prosentin mielestä tapahtumia on liian vähän.
Tapahtumista on pidetty, sillä niiden laatu on jäsenten mielestä hyvä (78,4 %) tai erinomainen (18,9).
Jäsenet pääsivät kertomaan myös, mihin järjestön tulisi tulevaisuudessa keskittyä. Vastauksissa nousi esille erityisesti jäsenten ammattitaidon kehittäminen (erittäin tärkeä tai tärkeä 85 %:lle) sekä konsultoinnin käyttöasteen nostaminen Suomessa (82,5:lle). Tärkeitä ovat lisäksi jäsenhyödyt sekä lisäarvojen kehittäminen.