LJK Akatemian aiheena 7.6.2022 klo 17.00-18.30 oli LJK:n uudet sopimusehdot. LJK:n juristi Harri Kukkula ja LJK:n sopimusehtovastaava Timo Silén esittelivät LJK:n uusia sopimusehtoja ja paikalla oli noin 15 LJK:n jäsentä.

Uudet sopimusehdot ovat aikaisempaa lyhyemmät ja selkeämmät. Sopimusehtoja on tarkoitus käyttää LJK-konsultin ja asiakkaan välisten toimeksiantosopimusten liitteenä selventämään yhteistyön pelisääntöjä ja mm. salassapitovelvoitteita.

Keskustelu oli vilkasta aiheen tiimoilta. Osallistujat pitivät uusia sopimusehtoja hyvinä ja välttämättöminä konsultin työssä ja merkittävä hyötynä LJK:n jäsenyydestä.

LJK:llä on ollut 60-vuotisen toimintansa aikana aina sopimusehdot ja niiden sisältöä on tarkennettu säännöllisin väliajoin.