JÄSENYYS

JÄSENYYS 2019-10-14T12:54:22+00:00

LJK ry:n hallitus voi hyväksyä jäsenekseen hyvämaineisia henkilöitä, jotka toimivat konsultoivissa tehtävissä liike-elämän asiantuntijoina tai yritysjohtajina. 

Henkilöjäseneltä toivotaan riittävää koulutustaustaa (mieluiten akateeminen loppututkinto tai muulla tavoin hankitut vastaavat tiedot) sekä kokemusta päätoimisesta työstä konsulttina tai yritysjohtajana itsenäisiä ratkaisuja tehden.

Jäsenen velvollisuus on edistää toiminnallaan yhdistyksen päämäärien saavuttamista sekä toimia yhdistyksen sääntöjen mukaisesti. Jäsenen tulee noudattaa korkeatasoiselle konsultille asetetut eettiset linjaukset, kuten ylläpitää luottamuksellisuutta, kunnioittaa muitten aineettomia luomuksia, tuoda eturistiriitoja esiin, olla vastaanottamatta lahjuksia, pyrkiä objektiivisuuteen kaikissa lausunnoissaan sekä olla laskuttamatta päällekkäisesti. Jäsenen ei tule ottaa vastaan sellaista tehtävää, jossa eettiset tai omat henkilökohtaiset arvot joutuvat uhatuiksi.

LJK ry:n jäsenet voivat suorittaa kansainvälisillä markkinoilla arvostetun Certified Management Consultant (CMC) tutkinnon. Lue lisää CMC tutkinnosta 

LJK toimii konsulttien edustajana ja intressien ajajana Suomen elinkeinoelämässä. LJK:n yhtenä päätavoitteena on nostaa konsultoinnin käyttöastetta Suomessa ja edesauttaa jäseniään saamaan toimeksiantoja tähän tavoitteeseen pääsemiseksi.

LJK:n jäseneksi pääseminen vaatii todistettuja tuloksia konsultoivassa tehtävässä toimimisesta.

Tapahtumat

Hinnoitteluilta 24.10.2019

LJK:n syyskokous 14.11.2019

JÄSENHYÖDYT

 • LJK on Suomessa ainoa taho, jonka kautta voi suorittaa kansainvälisillä markkinoilla arvokkaan CMC-tutkinnon.
 • LJK tiedottaa jäseniään konsulteille suunnatuista tarjouspyynnöistä, toimeksiannoista ja liiketoimintamahdollisuuksista.
 • LJK järjestää korkealaatuisia tapahtumia ja koulutuksia konsultin ammattitaidon kehittämiseksi. Tapahtumat ja koultukset kuuluvat jäsenmaksuun. Keskimäärin kahdella osallistumisella vuodessa jäsenmaksu on yksittäisiä osallistumismaksuja edullisempi.
 • LJK:n jäsenet ovat oman alansa meritoituneita ammattilaisia, joilla on oikeus käyttää LJK -titteliä  
 • LJK:n jäsenet voivat pyytää asiakkailtaan korkeampaa hintaa toimeksiannoista.
 • LJK järjestää jäsenilleen verkostoitumismahdollisuuksia kollegojen ja elinkeinoelämän vaikuttajien kanssa.
 • LJK:n jäsenet voivat käyttää Konsultoinnin Yleisiä Sopimusehtoja toimeksiannoissa.
 • LJK:n jäsenet saavat juridista apua sopimusten neuvotteluun yhteistyökumppaniltamme varatuomari, asianajaja Harri Kukkultalta.

JÄSENKRITEERIT

HENKILÖJÄSEN

Henkilöjäseneltä edellytetään, että hänellä on

1) Akateeminen loppututkinto tai hän on muulla tavoin hankkinut vastaavat tiedot 

2) Riittävä kokemustausta konsultoinnista, asiantuntijatyöstä tai yrityksen johdossa toimimisesta

3) Kyky ja halu kehittyä konsulttina

4) Nuhteeton tausta

5) Kyky ja halu toimia moraalisesti ja eettisesti ammattikonsulttiyhteisön edellyttämällä tasolla

JÄSENMAKSU

Jäsenmaksu yhtä LJK-jäsentä kohden vuosittain on  360 € (+ alv).

Uuden jäsenen liittyessä ensimmäisen jäsenmaksun yhteydessä veloitetaan uuden jäsenen kertaluonteinen hallintointimaksu 50 € (+alv).

HAE JÄSENYYTTÄ

HENKILÖ-JA YHTEYSTIEDOT

*) Lakisääteisiä jäsenluettelotietoja (Yhdistyslaki 26.5/503 11§))

LJK ry lähettää jäsenmaksut ja muut mahdolliset laskut sähköpostitse, jollei muuta laskutusosoitetta tai –tapaa ole ilmoitettu.

KONSULTTITIEDOT

OSAAMISALUE(ET)


Merkitkää rastilla toimintaanne kuvaavat osaamisalueet ja toimialat.
Jaottelu on FEACOn ja Tilastokeskuksen käyttäma. Jos ette löydä mieleisiänne vaihtoehtoja, valitkaa se(ne), joka(jotka) parhaiten kuvaa(vat) toimintaanne. Muistakaa myös, että otsikot "Konsultin toiminnan kuvaus", "Kohdemarkkinat", "Referenssit" ja "Muuta" ovat kohtia, joihin on hyvä kuvata konsultin toiminta.

TOIMIALA(T):


JÄSENET

KUNNIAPUHEENJOHTAJAT

 • Silén Timo
 • Karme Kim

KUTSUTUT JA KUNNIAJÄSENET

 • Groop Ulla
 • Kallio Antero
 • Kauppinen Veijo
 • Ketola Hannu U.
 • Leivo Veikko
 • Leppänen Lauri K.
 • Luostarinen Reijo
 • Molin Max G.
 • Varis Tapio

SENIORIJÄSENET

 • Ahonen Timo
 • Ahvonen Arto
 • Anttila Raimo
 • Bärlund Jouni
 • Björklund Riitta
 • Haukatsalo Charles
 • Heikkilä Jussi
 • Hiltunen Väinö
 • Hämäläinen Ilkka
 • Iskala Mikko
 • Kamensky Mika
 • Kivelä Harri
 • Konola Esa
 • Koski Tapani
 • Kurikka Niilo
 • Laine Heikki
 • Laine Timo
 • Lehtinen Riku
 • Martikainen Viljo
 • Nilsson Aarne
 • Nykänen Seppo T.
 • Paajanen Erkki
 • Peltonen Pekka
 • Pitkämäki Veikko
 • Pullinen Martti
 • Sairanen Timo
 • Salmela Jorma
 • Salomaa Hannu
 • Salonen Heikki M.
 • Suominen Pertti
 • Skyttä Antti

VARSINAISET JÄSENET

HENKILÖJÄSENET

 • Ahola Auvo
 • Alanen Tanja
 • Anturaniemi Ari
 • Apunen Antti
 • Aromaa Markku
 • Haapakorva Antti
 • Haapio Helena
 • Haarala Jani
 • Harju Tuuli
 • Harjula Tero
 • Heikkilä Juha
 • Heininen Petri
 • Heinonen Tommi
 • Heiskanen Ann-Marie
 • Heiskanen Karoliina
 • Hellström Antti
 • Henriksson Helge
 • Hietala Jari
 • Hiltunen Kari
 • Holm Ruurik
 • Hopia Ara
 • Huhtinen Jari
 • Hurmalainen Ahti
 • Hyyrynen Tommi
 • Hämäläinen Ilkka
 • Ignatius Ari
 • Iivari Marketta
 • Isopahkala Sami
 • Jalassola Jerry
 • Jalonen Sami
 • Jokipaltio Samuli
 • Jyrkiäinen Harri
 • Järvikare Carita
 • Järvinen Jussi
 • Kaakkolammi Reijo
 • Kaikkonen Reijo
 • Kajander Jan
 • Kallioniemi Mika
 • Kalmari Osmo
 • Kanerva Leena
 • Kangas Aila
 • Kangas Juhani
 • Kantola Pekka
 • Karme Tina
 • Kauppi Leena
 • Kauppila Mauri
 • Kauppinen Tero J.
 • Kekäläinen Sonja
 • Kiviluoto Matti
 • Kokko Helena
 • Kokonaho Tommi
 • Kontiainen Juha
 • Korteniemi Petri
 • Koski Pasi
 • Koskinen Keijo
 • Kurvinen Taito
 • Kääriäinen Martin
 • Laakkio Sanna
 • Laakso Henri
 • Lahtinen Antti
 • Lahtinen Jukka
 • Laine Sami
 • Laine Tuomo
 • Laiterä Jukka
 • Lammi Harri
 • Lamminmäki Juhani
 • Lappalainen Hannu
 • Lehtonen Hannu
 • Lerto Ossi
 • Lindeman Pekka
 • Lindholm Tom
 • Liukkonen Antti
 • Lumme Erkki
 • Makkonen Jari
 • Malmlund Håkan
 • Malmström Carl-Gustav
 • Marja-aho Mikko
 • Masalin Björn
 • Mattila Seppo
 • Merisaari Petri
 • Mero Pertti
 • Muhonen Aino Elina
 • Muhonen Matti
 • Mustakallio Sinikka
 • Mörsky Tomi
 • Niemelä Jukka
 • Niemi Erkka
 • Niskanen Erkki
 • Nyfors Tina
 • Nättilä Yevgeniya
 • Oinonen Jari
 • Olin Mikko
 • Ortju Jouni
 • Parm Tuomas
 • Paussu Antti
 • Peltonen Pekka
 • Pennanen Risto
 • Pinjola Nina
 • Pirinen Aku
 • Pohjala Kaija
 • Pöllänen Tapio
 • Raatikainen Outi
 • Rantala Jari
 • Rautio Pasi
 • Riippi Pekka
 • Rohula Mika
 • Räisänen Markku
 • Rämö Sauli
 • Räsänen-Virtanen Ulla
 • Räty Heli
 • Saarelainen Heli
 • Saatsi Päivi
 • Salokangas Pekka
 • Schauman Karl-Johan
 • Selin Keijo
 • Seppä Tuija
 • Sjöblom Heikki
 • Store Tom
 • Strandman Katariina
 • Strömberg Juhani
 • Suonpää Riitta
 • Suonpää Jouni
 • Syrjänen Perttu
 • Tammela Juha
 • Taskinen Tapani
 • Temmes Anneli
 • Teir Barbro
 • Toivakka Kimmo
 • Torvelainen Teemu
 • Tukia Jorma
 • Törmä Reijo
 • Valtare Erja
 • Varis Kari
 • Vehmas Jari
 • Virkki Veikko
 • Virtanen Jukka-Pekka
 • Vuollet Kirsi
 • Vuorensola Eero
 • Vuorensola Martti
 • Vuorensola Risto
 • Väisänen Olli
 • Westerlund Markus
 • Wiljander Helena
 • Örmä Teppo

YRITYKSITTÄIN

Yritykset, joita LJK:n jäsenet edustavat

 • AIknow Agency Oy
 • Aksios Corporation Oy
 • Aku Pirinen Professional Services Oy
 • Albitech Consulting Oy
 • All Those Perspectives Oy Ab
 • Amaron Oy
 • Amileros Oy
 • Arconnet Business Solutions Oy
 • Asia Sales Channels
 • BakAri Consulting Oy
 • BB Management Consulting Oy
 • Business Concept Oy
 • Business Edge Oy
 • Cimson Oy
 • Compacon Oy
 • Conorin Oy
 • Contentum Oy
 • Controlway Oy
 • Copernicus Consulting Oy
 • Crecco Oy
 • CRM Finland Oy
 • Deduktia Oy
 • EA-Projects Ltd Oy
 • Oy Econtact Ab
 • Ediste Oy
 • Yritysvalmennus EnterFind
 • Erica Partners Oy
 • Euro-Fincontact Oy
 • Expak Systems Oy
 • Extreme Consulting Oy
 • Fenix Consulting Oy
 • Finanssitaito Oy
 • First Wave Oy
 • Fiscales Oy
 • FranCon Franchise Consulting
 • Frannet Oy
 • Front Office Finland Oy
 • Gearshift Group Ltd
 • GLM Consulting Oy
 • HAUS Kehittämiskeskus Oy
 • Hay Group Oy
 • Henriksson & Partners Oy
 • Hollming Works Oy
 • HowKnow
 • ICMI Oy
 • Ideasto Oy
 • IMP Teollinen Markkinointi Oy
 • Incity Oy / Consulting Partners Network
 • Infra Audit Oy
 • Inno Talent Oy
 • Innotiimi Oy
 • Innovation Networks Oy
 • Intento Oy
 • Inter Consulting Ky
 • International Business Operations Oy IBO
 • J. Bärlund Consultants Oy
 • Jaakko Lehto Executive Search Oy
 • Jenico Oy
 • Johdon Konsultit NEMO Oy
 • Jukka Lahtinen Consulting Oy
 • Jussi Järvinen Consulting Oy
 • Kalmariunion Oy
 • Kamensky Consulting Oy
 • Karlex Oy
 • Klarigo Oy
 • Konsultointi Hannu Salomaa Oy
 • Konsultointi ja Tutkimus Oy
 • Konsulttitoimisto Erkki Paajanen
 • Konsulttitoimisto Hämäläinen Ilkka Oy
 • Konsulttiyhtymä Aika
 • Koski Group
 • KontaktiVerkko Suomi Oy
 • KT Selin Oy
 • Kulmia Group Oy
 • Laatukoulutus Jouni Ortju Ky
 • LaatuProbi Oy
 • Laiterä Consulting Ltd
 • Lexpert Oy
 • LK Consultants Oy
 • LTY Tieto Keijo Koskinen Oy
 • Mainidea Oy
 • Managementum Oy
 • ManTecCon Oy
 • Markinvest Oy
 • MARK Suomen Markkinointiliitto ry
 • Oy Mediafocus Ab
 • Memor Oy
 • Mercer(Finland) Oy
 • Merifam Consulting
 • Mind Recources Oy
 • Miska Oy
 • Mistral Consulting Limited (Hong Kong)
 • MKC Finland Oy
 • MLP Modular Learning Process Oy
 • Neuromi Oy
 • OmaTalousjohtaja Oy
 • Ontrack Consulting
 • Oulun B&N Yhtiöt Oy (Oulu Business Networks)
 • Oy Nordic Progress Ab
 • Paras Pomo Ky
 • Pink Eminence Oy
 • Prepsikka Oy
 • Pro Human Resources Oy
 • Pro-Source Oy
 • Procexon Oy
 • Project Development Group Europe Oy
 • Prolific Oy
 • QL Laatutoiminta Oy
 • Quanton Oy
 • Rdigo Oy
 • Realfinans Oy Ab
 • Reilu Tarkastus Oy
 • Rekry Date Oy
 • Relata Oy Ab Hyvinvointistudio
 • Resepti Consulting
 • Riitta Suonpää Ky / Valkoinen Talo Partner
 • Severiina Oy
 • Siili Solutions Oyj
 • Smartium Oy
 • Stardate Consulting
 • Stromberg Consulting Oy
 • Suomen Asiakasprojektit Oy
 • Talement Oy
 • Talent Vectia Oy
 • Talentree Oy
 • Taronga Development Oy
 • Oy Taxia Ab
 • Tiedosta Oy
 • Tietotili Consulting Oy
 • Tilakonsultit Tm2 Oy
 • Tmi Kim Karme
 • TosiMuutos Oy
 • Triar Group Consulting
 • Tuloksentekijät Oy
 • Oy TuloksenTuplausToimisto Ab
 • Työvalmennus Futuuri Oy
 • Vertica Oy
 • VIA Consulting YVG Oy
 • Wiseteam Oy
 • WoM World of Management Oy
 • XL Yritysklinikka Oy
 • Yrityskoulutus Oy
 • Yritysvoima Oy