Certified Management Consultant (CMC) on korkein konsultoinnin pätevyyssertifikaatti maailmassa. Henkilökohtainen sertifikaatti suoritetaan kansainvälisen ISO 17024 -standardin mukaisesti vahvistetun menetelmän mukaisesti.

Liike-elämän ja johdon konsultit LJK ry:llä on ainoana suomalaisena tahona oikeus myöntää CMC-sertifikaatteja riittävän pätevyyden omaaville LJK:n jäsenille. CMC-toimintaa koordinoi globaalisti Liikkeenjohdon konsultoinnin globaali kattojärjestö ICMCI.

The International Council of Management Consulting Institutes (ICMCI) perustettiin vuonna 1987 kansainväliseksi kattojärjestöksi valvomaan liikkeenjohdon konsultoinnin eettisiä sääntöjä ja toimintaperiaatteita. ICMCI on toimintansa aikana vakiinnuttanut kansainvälisesti tunnustetun CMC (Certified Management Consultant) -ammattinimikkeen.

CMC-nimikkeen käyttöoikeus myönnetään yksittäisille liikkeenjohdon konsulteille, jotka läpäisevät erityisen sertifiointiohjelman. Maailmassa on noin 9.000 CMC-konsulttia.

CMC-sertifikaatti on kerrallaan voimassa kolme vuotta, jonka jälkeen se on päivitettävä.

Suomalaiset sertifioinnin suorittaneet CMC-konsultit >>

CERTIFIED MANAGEMENT CONSULTANT (CMC) -KOULUTUSOHJELMA

CMC-ohjelman tavoitteena on täydentää liikkeenjohdon konsultin teoreettisia ja analyyttisiä valmiuksia sekä herkistää hänet ammattieettisten kysymysten käsittelyyn. Siten se ei ole luonteeltaan koulutusta konsultiksi, vaan näyttötutkinto, jossa ammatillista pätevyyttä arvioidaan kolmikannassa: konsulttikollegoiden, asiakkaiden ja LJK ry:n edustajien toimesta.

Ohjelmaan osallistumiselle on ammatilliseen osaamiseen perustuvia vaatimuksia, jotka voidaan täyttää vain jo tehdyn konsulttityön kautta. Tämän vuoksi sertifioidut CMC-konsultit ovat ammattikuntansa kokeneimmasta päästä.

CMC-nimike toimii näin ollen yhtenä laadunvarmistuksena konsultoinnin markkinoilla. Se helpottaa osaltaan asiakasyritysten mahdollisuuksia löytää tarpeisiinsa sopiva liikkeenjohdon konsultti. CMC-konsultit sitoutuvat toimeksiannoissaan noudattamaan kansainvälisiä Code of Ethics ja Code of Command -periaatteita (ICMCI).

Liikkeenjohdon konsultoinnin laadun arviointi ja kehittäminen on erityisen voimakkaasti esillä suomalaisessa CMC-ohjelmassa. Ohjelman aikana konsultti saa mahdollisuuden eritellä ja arvioida sekä oman toimintansa laadun eri osa-alueita että esimerkiksi edustamansa yrityksen laatujärjestelmää.

OHJELMAN HYÖDYT

 • Voit todistaa olevasi kansainvälisesti pätevä ammattikonsultti
 • CMC-konsultin status on kilpailuetu tilanteissa, joissa potentiaalinen toimeksiantaja toimii kansainvälisillä markkinoilla
 • CMC-konsultin status auttaa rakentamaan mainetta kansainvälisesti sertifioituneesta ammattilaisesta
 • Herkistyt ajattelemaan laatua, tuotekehitystä ja eettisiä kysymyksiä jatkuvassa konsulttityössä.
 • Opit konsulttityön akateemiseen ja teoreettiseen tarkasteluun.
 • Saat CMC-laatusertifikaatin

KOHDERYHMÄ

Koulutus on tarkoitettu konsulteille, jotka haluavat kehittää omaa asiakastyöskentelyään ja hankkia kansainvälisesti tunnustetun CMC-laatusertifikaatin. Osallistumisen edellytykset:

 • LJK ry:n jäsenyys
 • Vähintään viiden vuoden kokemus itsenäisenä konsulttina tai tapauskohtaisesti vastaavan kokemuksen osoittamalla

Jos et ole vielä LJK:n jäsen, hae jäsenyyttä tästä >>

OHJELMAN SISÄLTÖ JA HINTA

LJK on linjannut CMC-konseptin sisällön vastaamaan kattojärjestö ICMCI:n vaatimuksia ja muiden sisarjärjestömaiden
CMC-sertifiointikäytäntöjä ja hintoja. Koulutuksen hinta Suomessa on 750 eur + alv ja hinta sisältää CMC-kurssitodistuksen. Kurssimaksu maksetaan etukäteen ja kurssitodistus toimitetaan kurssin hyväksytysti läpi käyneille koulutuksen jälkeen.

Kouluttajana toimii LJK:n hallituksen kunniapuheenjohtaja Timo Silén. Timolla on johtamisen professorin tausta ja yli 25 vuoden konsultointi- ja koulutuskokemus.

LJK:n CMC-sertifiointikonsepti sisältää:

1) Ennakkotehtävän laadinnan
2) Sertifiointipäivän, jossa jokainen CMC-sertifikaattia tavoitteleva LJK:n jäsen:
a) Esittelee oman ennakkotehtävänsä sertifioijalle ja muille sertifiointipäivään osallistujille
b) Saa valmennusta ammattikonsultoinnin vaatimuksista
c) Suorittaa päivän päätteeksi CMC-sertifiointikokeen, jonka tulos (yhdessä ennakkotehtävän kanssa)
ratkaisee saako kokelas CMC-sertifikaatin käyttöoikeuden.

Pääsertifioija ilmoittaa kokelaille tuloksista muutaman päivän sisällä kokeen pitämisen jälkeen.

 

KOULUTUSPÄIVÄN SISÄLTÖ

Klo 9.00 – 10.00 Osallistujien esittelykierros ja keskustelu Suomen konsulttimarkkinan

nykytilasta ja ammattikonsultin liiketoimintamahdollisuuksista

Klo 10.00 – 11.00 CMC-konsultin eettiset vaatimukset/ISO 20700 standardi ja konsultoinnin globaalit trendit

Klo 11.00 – 12.00 Lounas

Klo 12.00 – 12.30 Miten myyn ja markkinoin itseäni konsulttina?

Klo 12.30 – 15.00 jokainen kurssilainen esittelee valitsemansa konsultointi-casen:

– Case-kuvaus

– Asiakkaan ongelma/haaste

– Miten ongelma ratkaistiin

– Mikä oli asiakkaan saama lisäarvo ja hyöty konsultoinnista

Klo 15.00 – 16.00 Loppukoe

Klo 16.00 Päivä päättyy

 

HAKU CMC-OHJELMAAN

LJK:n hallitus valitsee CMC-sertifiointiin pääsevät hakemusten perusteella. Hakijan tulee olla LJK:n jäsen sekä osoittaa pätevyysvaatimukset vapaamuotoisella hakemuksella, josta tulee käydä ilmi, että on toiminut merkittävän ajan liikkeenjohdon konsulttina viimeisten viiden vuoden aikana. Osana hakemusta tulee olla lyhyt sanallinen kuvaus sertifiointikokeessa esiteltävästä case-kuvauksesta, mistä käy ilmi ratkaistava ongelma, asiakkaan saama lisäarvo / hyöty konsultoinnista ja mitä itse konsulttina opit kyseisestä casesta.

Koulutuksesta voit lähettää kysymyksiä sähköpostilla osoitteeseen ljk@ljk.fi.

 

”Sitoutuminen ammattikonsultoinnin jatkuvaan kehittämiseen on matka jota voi varauksetta suositella” Antti Liukkonen, Siili Solutions Oyj

”Antoisa päivä, kollegojen caset, hyödyllinen oman tekemisen springboard” Leena Kauppi, LK Consultants Oy

CMC-SERTIFIKAATIN UUSIMINEN

CMC-ohjelman mukaisesti CMC-sertifikaatti uusitaan kolmen vuoden välein. Kansainvälisten vaatimusten mukaan vain aktiivisesti liikkeenjohdon konsultointia harjoittavalla henkilöllä voi olla CMC-sertifikaatti. Tällä halutaan varmistaa konsultin osaamisen jatkuva kehittyminen ja ajanmukaisena säilyminen sekä konsultoinnin eettisten vaatimusten mukaan toimiminen. Jos konsultti ei uusi sertifikaattia, hän menettää oikeuden käyttää CMC-tunnusta.

UUSINTAVAATIMUKSET OVAT:

 1. CMC-konsultti on toiminut päätoimisena liikkeenjohdon konsulttina viimeisen 3 vuoden aikana. Henkilökohtaisen asiakastyön määrä oltavat vähintään 50 työpäivää/vuosi.
 2. CMC-konsultti on kehittänyt konsultointiosaamistaan systemaattisesti viimeisen 3 vuoden aikana. Kuvattava lyhyesti miten hän on kehittänyt osaamistaan.
 3. CMC-konsultti on toiminut nuhteettomasti ja osoittanut konsultin työssään korkeaa ammattitaitoa.
 4. CMC-konsultti on LJK:n jäsen.

CMC-sertifikaatin uusimista haetaan vastaamalla LJK:lle sähköpostitse alla oleviin kysymyksiin osoitteeseen ljk(a)ljk.fi. LJK:n hallitus päättää sertifikaatin uusimisesta.

 1. Osoitus päätoimisesta liikkeenjohdon konsulttina toimimisesta viimeisen 3 vuoden aikana (tämä pystyttävä pyydettäessä osoittamaan tarkemmin).
 2. Viimeisen kolmen vuoden aikana konsultointiin käyttämäsi päivät / vuosi (tämä pystyttävä pyydettäessä osoittamaan tarkemmin).
 3. Merkittävimmät toimeksiannot ja referenssit kolmen viime vuoden ajalta (viiden toimeksiantohankkeen nimi, toimeksiannon luonne, vuosi sekä toimeksiantajan nimi ja asema).
 4. Kuvaa lyhyesti miten olet kehittänyt konsultointiosaamistasi systemaattisesti viimeisen 3 vuoden aikana.
 5. Perustele lyhyesti, että olet toiminut nuhteettomasti ja osoittanut konsultin työssäsi korkeaa ammattitaitoa.

CMC-sertifikaatin uusimisen hinta on 300€ (alv 0%). Uusiminen laskutetaan hyväksymisen jälkeen LJK:n toimesta.