Liike-elämän ja johdon konsultit LJK ry:llä on ainoana suomalaisena tahona oikeus myöntää CMC–sertifikaatteja riittävän pätevyyden omaaville LJK:n jäsenille. CMC –tutkinto on korkein konsultoinnin pätevyyssertifikaatti maailmassa ja CMC –toimintaa koordinoi globaalisti Liikkeenjohdon
konsultoinnin globaali kattojärjestö ICMCI.

Koulutuksen hinta on 750 eur + alv ja hinta sisältää CMC –kurssitodistuksen. Kouluttajana toimii LJK:n hallituksen kunniapuheenjohtaja Timo Silén. Timolla on johtamisen professorin tausta ja yli 25 vuoden konsultointi- ja koulutuskokemus.

KOULUTUSPÄIVÄN SISÄLTÖ
Klo 9.00 – 10.00 Osallistujien esittelykierros ja keskustelu Suomen konsulttimarkkinan
nykytilasta ja ammattikonsultin liiketoimintamahdollisuuksista
Klo 10.00 – 11.00 CMC –konsultin eettiset vaatimukset/ISO 20700 standardi ja konsultoinnin globaalit trendit
Klo 11.00 – 12.00 Lounas
Klo 12.00 – 12.30 Miten myyn ja markkinoin itseäni konsulttina?
Klo 12.30 – 15.00 jokainen kurssilainen esittelee valitsemansa konsultointi –casen:
– Case kuvaus
– Asiakkaan ongelma/haaste
– Miten ongelma ratkaistiin
– Mikä oli asiakkaan saama lisäarvo ja hyöty konsultoinnista
Klo 15.00 -1 6.00 Loppukoe
Klo 16.00 Päivä päättyy

Kurssimaksu maksetaan etukäteen ja kurssitodistus toimitetaan kurssin hyväksytysti läpi käyneille koulutuksen jälkeen.

CERTIFIED MANAGEMENT CONSULTANT (CMC) -KOULUTUSOHJELMA

CMC-ohjelman tavoitteena on täydentää liikkeenjohdon konsultin teoreettisia ja analyyttisiä valmiuksia sekä herkistää hänet ammattieettisten kysymysten käsittelyyn. Siten se ei ole luonteeltaan koulutusta konsultiksi, vaan näyttötutkinto, jossa ammatillista pätevyyttä arvioidaan kolmikannassa: konsulttikollegoiden, asiakkaiden ja LJK ry:n edustajien toimesta.
Ohjelmaan osallistumiselle on ammatilliseen osaamiseen perustuvia vaatimuksia, jotka voidaan täyttää vain jo tehdyn konsulttityön kautta. Tämän vuoksi sertifioidut CMC-konsultit ovat ammattikuntansa kokeneimmasta päästä.

OHJELMAN HYÖDYT

 • Voit todistaa olevasi kansainvälisesti pätevä ammattikonsultti
 • CMC-konsultin status on kilpailuetu tilanteissa, joissa potentiaalinen toimeksiantaja toimii kansainvälisillä markkinoilla
 • CMC-konsultin status auttaa rakentamaan mainetta kansainvälisesti sertifoituneesta ammattilaisesta
 • Herkistyt ajattelemaan laatua, tuotekehitystä ja eettisiä kysymyksiä jatkuvassa konsulttityössä.
 • Opit konsulttityön akateemiseen ja teoreettiseen tarkasteluun.
 • Saat CMC-laatusertifikaatin

KOHDERYHMÄ

Koulutus on tarkoitettu konsulteille, jotka haluavat kehittää omaa asiakastyöskentelyään ja hankkia kansainvälisesti tunnustetun CMC-laatusertifikaatin. Osallistumisen edellytykset:

 • LJK ry:n jäsenyys
 • Vähintään viiden vuoden kokemus itsenäisenä konsulttina tai tapauskohtaisesti vastaavan kokemuksen osoittamalla 

OHJELMAN SISÄLTÖ JA HINTA

LJK on linjannut CMC -konseptin sisällön vastaamaan kattojärjestö ICMCI:n vaatimuksia ja muiden sisarjärjestömaiden 
CMC -sertifiointikäytäntöjä ja hintoja. Sertifioinnin hinta Suomessa on 750 eur + alv.

LJK:n CMC – sertfiointikonsepti pitää sisällään:

1) Ennakkotehtävän laadinnan
2) Sertifiointipäivän, jossa jokainen CMC -sertikaattia tavoitteleva LJK:n jäsen:
a) Esittelee oman ennakkotehtävänsä sertifioijalle ja muille sertifiointipäivään osallistujille
b) Saa valmennusta ammattikonsultoinnin vaatimuksista
c) Suorittaa päivän päätteeksi CMC -sertifiointikokeen, jonka tulos (yhdessä ennakkotehtävän kanssa)
ratkaisee saako kokelas CMC -sertifikaatin käyttöoikeuden.

Pääsertifioija ilmoittaa kokelaille tuloksista muutaman päivän sisällä kokeen pitämisen jälkeen. 

HAE CMC-OHJELMAAN

Katso seuraava koulutus oheisesta linkistä. Koulutuksesta voi lähettää kysymyksiä sähköpostilla osoitteeseen ljk(a)ljk.fi.

KATSO SEURAAVAT KURSSIT TÄSTÄ

 

”Sitoutuminen ammattikonsultoinnin jatkuvaan kehittämiseen on matka jota voi varauksetta suositella” Antti Liukkonen, Siili Solutions Oyj

”Antoisa päivä, kollegojen caset, hyödyllinen oman tekemisen springboard” Leena Kauppi, LK Consultants Oy

CMC SERTIFIKAATIN UUSIMINEN

CMC-ohjelman mukaisesti CMC-sertifikaatti uusitaan kolmen vuoden välein. Kansainvälisten vaatimusten mukaan vain aktiivisesti liikkeenjohdon konsultointia harjoittavalla henkilöllä voi olla CMC-sertifikaatti. Tällä halutaan varmistaa konsultin osaamisen jatkuva kehittyminen ja ajanmukaisena säilyminen sekä konsultoinnin eettisten vaatimusten mukaan toimiminen. Jos konsultti ei uusi sertifikaattia, hän menettää oikeuden käyttää CMC-tunnusta.

UUSINTAVAATIMUKSET OVAT:

 1. CMC -konsultti on toiminut päätoimisena liikkeenjohdon konsulttina viimeisen 3 vuoden aikana. Henkilökohtaisen asiakastyön määrä oltavat vähintään 50 työpäivää/vuosi.
 2. CMC-konsultti on kehittänyt konsultointiosaamistaan systemaattisesti viimeisen 3 vuoden aikana. Kuvattava lyhyesti miten hän on kehittänyt osaamistaan.
 3. CMC -konsultti on toiminut nuhteettomasti ja osoittanut konsultin työssään korkeaa ammattitaitoa.
 4. CMC-konsultti on LJK:n jäsen.

CMC-sertifikaatin uusimista haetaan vastaamalla LJK:lle sähköpostitse alla oleviin kysymyksiin osoitteeseen ljk(a)ljk.fi. LJK:n hallitus päättää sertifikaatin uusimisesta.

 1. Osoitus päätoimisesta liikkeenjohdon konsulttina toimimisesta viimeisen 3 vuoden aikana (tämä pystyttävä pyydettäessä osoittamaan tarkemmin).
 2. Viimeisen kolmen vuoden aikana konsultointiin käyttämäsi päivät / vuosi (tämä pystyttävä pyydettäessä osoittamaan tarkemmin).
 3. Merkittävimmät toimeksiannot ja referenssit kolmen viime vuoden ajalta (viiden toimeksiantohankkeen nimi, toimeksiannon luonne, vuosi sekä toimeksiantajan nimi ja asema).
 4. Kuvaa lyhyesti miten olet kehittänyt konsultointiosaamistasi systemaattisesti viimeisen 3 vuoden aikana.
 5. Perustele lyhyesti, että olet toiminut nuhteettomasti ja osoittanut konsultin työssäsi korkeaa ammattitaitoa.

CMC-sertifikaatin uusimisen hinta on 300€ (alv 0%). Uusiminen laskutetaan hyväksymisen jälkeen LJK:n toimesta.