Certified Management Consultant on kansainvälisesti tunnustettu, liikkeenjohdon konsultin henkilökohtainen ammattinimike. Sen myöntämistä valvoo International Council of Management Consultant Institutes (ICMCI). Nimikkeen käyttöoikeus edellyttää erityisen sertifiointiohjelman läpäisemistä.

ICMCI:n perustivat 1987 keskeiset konsulttialan järjestöt luodakseen julkisesti hyväksytyt, pätevyys- ja toimintastandardit liikkeenjohdon konsultille. Tänään  ympäri maailmaa toimii noin 8.000 CMC-konsulttia. Liike-elämän ja johdon konsultit LJK ry on ICMCI:n suomalainen jäsenjärjestö.

SERTIFIOINTI

Hakijalla tulee olla korkeakoulututkinto (tai vastaavat tiedot) ja vähintään viiden vuoden kokemus kokopäiväisestä ja päävastuullisesta konsulttitoiminnasta. Hakijan on esitettävä useita referenssejä, joiden toimeksiantajina ovat asiakasyritysten johtohenkilöt. Nämä referenssit tarkastetaan perusteellisesti, jotta voidaan varmistua siitä, että tulokset ovat hyväksyttäviä.

Suomessa kiinnitetään erikoisesti huomiota laatujärjestelmään ja sen soveltamiseen. Hakijan on suoritettava suullinen ja kirjallinen tutkinto osoittaakseen oman ammattipätevyytensä sekä että hän hallitsee liikkeenjohdon konsultointiprosessin. Sertifikaatin myöntää auktoritatiivinen, Suomen liike-elämän johtohenkilöistä koostuva raati. CMC-konsultin on joka kolmas vuosi osoitettava ammatillinen pätevyytensä.

EETTISET SÄÄNNÖT

CMC-konsultit ovat kirjallisesti sitoutuneet noudattamaan ICMCI:n eettisiä sääntöjä, joista mainittakoon:

  • luottamuksellisuus ja salassapito toimeksiantojen yksityiskohdista sääntöjen mukaisesti
  • annetaan puolueettomia, riippumattomia neuvoja
  • hyväksytään ainoastaan sellaiset toimeksiannot, joiden suorittamiseen ollaan päteviä
  • asiakkaan kanssa sovitaan maksusta etukäteen ammatillisen hinnoittelun pohjalta
  • asiakkaan ongelmiin kehitettävät ratkaisut ovat realistisia ja tarkoituksenmukaisia

CMC-KILTA

Suomen CMC-kilta on kansainväliseen ammattinimikkeeseen oikeuttavan ohjelman, Certified Management Consultant (CMC) hyväksytysti suorittaneiden suomalaisten liikkeenjohdon konsulttien yhteisö.

CMC-killan jäseneksi voidaan kutsua vain Suomessa sertifioituja liikkeenjohdon konsultteja. Killan tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää CMC-konsulttien ammattiosaamista sekä vaikuttaa osaltaan liikkeenjohdon konsultoinnin arvostuksen kohoamiseen Suomessa.

KILLAN TAVOITTEENA ON

  • kansainvälisten Code of Ethics ja Code of Command -periaatteiden sekä konsultoinnin laatuajattelun vaaliminen
  • toiminta CMC-tutkinnon arvostuksen ylläpitämiseksi ja lisäämiseksi
  • yhteistyö Liike-elämän ja johdon konsultit LJK ry:n kanssa, joka on ICMCI:n suomalainen jäsen ja CMC-ohjelman haltija Suomessa
  • yhteistoiminta muiden liikkeenjohdon konsultoinnin yhteisöjen kanssa Suomessa ja ulkomailla
  • CMC-toimintaa edesauttavien ja tukevien tilaisuuksien järjestäminen