Liikkeenjohdon kosultit LJK ry on kansainvälisen liikkeenjohdon konsultoinnin kattojärjestö The International Council of Management Consulting Institues (ICMCI):n jäsen. ICMCI on luonut kansainvälisesti tunnustetun Certified Management Consultant (CMC) ammattinimikkeen, jonka myöntämiseen LJK ry:lla on yksinoikeus Suomessa.

The International Council of Management Consulting Institues (ICMCI) perustettiin vuonna 1987 kansainväliseksi kattojärjestöksi valvomaan liikkeenjohdon konsultoinnin eettisiä sääntöjä ja toimintaperiaatteita. ICMCI on toimintansa aikana vakiinnuttanut kansainvälisesti tunnustetun CMC (Certified Management Consultat) -ammattinimikkeen. CMC-nimikkeen käyttöoikeus myönnetään yksittäisille liikkeenjohdon konsulteille, jotka läpäisevät erityisen sertifiointiohjelman. Maailmassa on noin 16.000 CMC-konsulttia.

TAUSTA

The International Council of Management Consulting Institutes (ICMCI) perustettiin vuonna 1987 kansainväliseksi kattojärjestöksi valvomaan liikkeenjohdon konsultoinnin eettisiä sääntöjä ja toimintaperiaatteita. ICMCI on toimintansa aikana vakiinnuttanut kansainvälisesti tunnustetun CMC (Certified Management Consultat) -ammattinimikkeen.

CMC-nimikkeen käyttöoikeus myönnetään yksittäisille liikkeenjohdon konsulteille, jotka läpäisevät erityisen sertifiointiohjelman. Maailmassa on noin 8.000 CMC-konsulttia.

CMC on henkilökohtainen laatusertifikaatti yksittäisille konsulteille pienistä ja suurista konsultointiyrityksistä. Se on ulkopuolisen, riippumattoman tahon antama tunnustus konsultin ammattitaidolle. CMC-sertifikaatti on kerrallaan voimassa kolme vuotta, jonka jälkeen se on päivitettävä.

SISÄLTÖ

 

LJK on linjannut CMC -konseptin sisällön vastaamaan kattojärjestö ICMCI:n vaatimuksia ja muiden sisarjärjestömaiden 
CMC -sertifiointikäytäntöjä ja hintoja. Sertifioinnin hinta Suomessa on 750 eur + alv.

LJK:n CMC – sertfiointikonsepti pitää sisällään:

1) Ennakkotehtävän laadinnan
2) Sertifiointipäivän, jossa jokainen CMC -sertikaattia tavoitteleva LJK:n jäsen:
a) Esittelee oman ennakkotehtävänsä sertifioijalle ja muille sertifiointipäivään osallistujille
b) Saa valmennusta ammattikonsultoinnin vaatimuksista
c) Suorittaa päivän päätteeksi CMC -sertifiointikokeen, jonka tulos (yhdessä ennakkotehtävän kanssa)
ratkaisee saako kokelas CMC -sertifikaatin käyttöoikeuden.

Pääsertifioija ilmoittaa kokelaille tuloksista muutaman päivän sisällä kokeen pitämisen jälkeen. 

TAVOITTEET

CMC-koulutukseen osallistuminen täydentää liikkeenjohdon konsultin teoreettisia ja analyyttisiä valmiuksia sekä herkistää hänet ammattieettisten kysymysten käsittelyyn. Suorittamalla CMC-ohjelman liikkeenjohdon konsultti antaa näytteen ammattiosaamisestaan.

CMC-nimike toimii näin ollen yhtenä laadunvarmistuksena konsultoinnin markkinoilla. Se helpottaa osaltaan asiakasyritysten mahdollisuuksia löytää tarpeisiinsa sopiva liikkeenjohdon konsultti. CMC-konsultit sitoutuvat toimeksiannoissaan noudattamaan kansainvälisiä Code of Ethics ja Code of Command -periaatteita (ICMCI).

Liikkeenjohdon konsultoinnin laadun arviointi ja kehittäminen on erityisen voimakkaasti esillä suomalaisessa CMC-ohjelmassa. Ohjelman aikana konsultti saa mahdollisuuden eritellä ja arvioida sekä oman toimintansa laadun eri osa-alueita että esimerkiksi edustamansa yrityksen laatujärjestelmää.

POHJAKRITEERIT

Pohjakriteerit Suomen CMC-ohjelmaan hakemiselle määrittelee LJK. Kriteerit ovat:

  • Liike-elämän ja johdon konsultit LJK ry:n jäsenyys
  • Vähintään kolmen vuoden kokemus itsenäisenä liikkeenjohdon konsulttina
  • 1200 vuotuista työtuntia liikkeenjohdon konsulttina kolmena vuonna viimeisten viiden vuoden aikana ja toimiminen liikkeenjohdon konsulttina koulutukseen haettaessa.