CERTIFIED MANAGEMENT CONSULTANT

CERTIFIED MANAGEMENT CONSULTANT 2017-02-22T20:21:29+00:00

The International Council of Management Consulting Institues (ICMCI) perustettiin vuonna 1987 kansainväliseksi kattojärjestöksi valvomaan liikkeenjohdon konsultoinnin eettisiä sääntöjä ja toimintaperiaatteita. ICMCI on toimintansa aikana vakiinnuttanut kansainvälisesti tunnustetun CMC (Certified Management Consultat) -ammattinimikkeen. CMC-nimikkeen käyttöoikeus myönnetään yksittäisille liikkeenjohdon konsulteille, jotka läpäisevät erityisen sertifiointiohjelman. Maailmassa on noin 16.000 CMC-konsulttia.

The International Council of Management Consulting Institues (ICMCI) perustettiin vuonna 1987 kansainväliseksi kattojärjestöksi valvomaan liikkeenjohdon konsultoinnin eettisiä sääntöjä ja toimintaperiaatteita. ICMCI on toimintansa aikana vakiinnuttanut kansainvälisesti tunnustetun CMC (Certified Management Consultat) -ammattinimikkeen. CMC-nimikkeen käyttöoikeus myönnetään yksittäisille liikkeenjohdon konsulteille, jotka läpäisevät erityisen sertifiointiohjelman. Maailmassa on noin 16.000 CMC-konsulttia.

TAUSTA

The International Council of Management Consulting Institutes (ICMCI) perustettiin vuonna 1987 kansainväliseksi kattojärjestöksi valvomaan liikkeenjohdon konsultoinnin eettisiä sääntöjä ja toimintaperiaatteita. ICMCI on toimintansa aikana vakiinnuttanut kansainvälisesti tunnustetun CMC (Certified Management Consultat) -ammattinimikkeen.

CMC-nimikkeen käyttöoikeus myönnetään yksittäisille liikkeenjohdon konsulteille, jotka läpäisevät erityisen sertifiointiohjelman. Maailmassa on noin 10.000 CMC-konsulttia.

CMC on henkilökohtainen laatusertifikaatti yksittäisille konsulteille pienistä ja suurista konsultointiyrityksistä. Se on ulkopuolisen, riippumattoman tahon antama tunnustus konsultin ammattitaidolle. CMC-sertifikaatti on kerrallaan voimassa kolme vuotta, jonka jälkeen se on päivitettävä.

SISÄLTÖ

Suomen CMC-ohjelmaan kuuluvat seuraavat osa-alueet:

  • teoriaosuus (kirjallinen tentti)
  • yksityiskohtaisen kirjallisen case-raportin laatiminen yhdestä asiakastoimeksiannosta (kuvaus, analyysi ja esittäminen)
  • osallistuminen kahteen seminaariin, joiden teemana ovat asiakkaan laatuodotusten täyttäminen sekä tuotekehitys konsultoinnissa.

TAVOITTEET

CMC-koulutukseen osallistuminen täydentää liikkeenjohdon konsultin teoreettisia ja analyyttisiä valmiuksia sekä herkistää hänet ammattieettisten kysymysten käsittelyyn. Suorittamalla CMC-ohjelman liikkeenjohdon konsultti antaa näytteen ammattiosaamisestaan.

CMC-nimike toimii näin ollen yhtenä laadunvarmistuksena konsultoinnin markkinoilla. Se helpottaa osaltaan asiakasyritysten mahdollisuuksia löytää tarpeisiinsa sopiva liikkeenjohdon konsultti. CMC-konsultit sitoutuvat toimeksiannoissaan noudattamaan kansainvälisiä Code of Ethics ja Code of Command -periaatteita (ICMCI).

Liikkeenjohdon konsultoinnin laadun arviointi ja kehittäminen on erityisen voimakkaasti esillä suomalaisessa CMC-ohjelmassa. Ohjelman aikana konsultti saa mahdollisuuden eritellä ja arvioida sekä oman toimintansa laadun eri osa-alueita että esimerkiksi edustamansa yrityksen laatujärjestelmää.

POHJAKRITEERIT

Pohjakriteerit Suomen CMC-ohjelmaan hakemiselle määrittelee LJK. Pohjakriteerit ovat korkeakoulututkinto (tai vastaavat tiedot), kokopäiväinen työ liikkeenjohdon konsulttina, työskentelyn riippumattomuus sekä vähintään viiden vuoden kokemus vastuullisena konsulttina toimimisesta.