Timo Aro LJK:n webinaarissa:

Aluepolitiikka vaatii uutta ajattelua

 

Aluekehityksen ja väestönmuutosten asiantuntija Timo Aro peräänkuuluttaa uudenlaista ajattelua aluepolitiikkaan. ”Suomen sisäinen kilpailu niukkenevista resursseista , etenkin inhimillisestä pääomasta ja huomioarvosta , kiihtyy ja kiristyy”, Timo Aro sanoi LJK:n webinaarissa.

Aron mukaan vanha hallinnollisiin rajoihin keskittynyt ajattelu on unohdettava ja katsottava kehitystä paikkaperusteisesti. Työn ja vapaa-ajan monipaikkaisuus tasoittavat osittain muuttoliikettä kasvukeskuksiin, mutta lapset ja työikäiset vähenevät ja iäkkäiden määrä nousee. Eriytyminen alueiden välillä jatkuu, mikä on otettava huomioon.

Alueiden erilaisuudesta Aro kertoi kuvaavan esimerkin: Helsingin Kalliossa on neliökilometrillä yhtä paljon asukkaita kuin Suomen 257 kunnassa.

Kasvukeskusten ulkopuolella työvoimapula laajenee, kun työvoiman poistuma ylittää tarjonnan. Maahanmuuton ja vieraskielisten merkitys korostuu kaikessa ja kaikkialla. Vihreään siirtymän liittyvät lupaukset lisännevät merkittävästi teollisten investointien määrää, mutta ne jakautuvat alueellisesti epätasaisesti. Rannikkoseutu näyttää suurimmalta voittajalta.

Liikenne, koulutus ja sijainti muodostavat Aron mukaan ”pyhän kolmiyhteyden”, joka toimii edelleen kasvun ja kehityksen katalysaattorina. Kovan taloudellisen elinvoiman ohella korostuu pehmeään elinvoimaan, erottautumiseen, maineeseen ja identiteettiin liittyvät tekijät sekä alueiden jatkuva uusiutumis- ja sopeutumiskyky.

”Enää ei riitä uusien asukkaiden houkuttelu, nyt tarvitaan työntekijöiden pitovoimaa”, Aro sanoo.

Timo Aron esityksen voi katsoa tästä:

Aluekehityksen tilannekuva LJK-webinaari 7.6.2023

Jaa kirjoitus haluamallasi tavalla!